adrenalín

Prečo nemôže kostra skákať bangie
-jumping?
Pretože na to nemá nervy a žalúdok.